Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kalundborg

Aftaler med Kalundborg Kommune.

Forhåndsaftale  lokal løndannelse for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv

Forhåndsaftale  lokal løndannelse for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, samt pædagogiske assistent

Forhåndsaftale lokal løndannelse for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område (Familiebehandlere og kontaktpersoner for Unge, Overenskomst 69.21) Fagcenter Børn og Familie

Forhåndsaftale    aflønning af SR / TR / FTR og hovedsamarbejdsudvalgsmedlemmer

MED-aftale for Kalundborg kommune

Arbejdspladser med Tillidsrepræsentant 

Arbejdsplads  Tillidsrepræsentant 

Fagcenter Børn og Familie
Kalundborg kommune
Holbækvej 141
4400 Kalundborg
Tlf: 59 53 44 00

Annette Pia Jensen (for pædagogerne)
annette.jensen3@kalundborg.dk

Kildebo
Bredkildevej 11-13
4400 Kalundborg
Tlf: 59 53 55 90 

Thomas Malchau thomas.malchau@kalundborg.dk

Det sociale Voksenområde Center 1 
Biotekparken 1
4400 Kalundborg
Tlf: 59 53 10 80 

Maria Hartmann Rosenquist
mars@kalundborg.dk
30 10 76 82

Det sociale Voksenområde Center 2 
Rynkevangen 13  
4400 Kalundborg 
Tlf: 59 53 10 80 

Trine Rud Mortensen
trru@kalundborg.dk
24 87 71 39

 

Hovedudvalg 


Trine Rud Mortensen
trru@kalundborg.dk
24 87 71 39

Fællestillidsrepræsentant       

 

Trine Rud Mortensen
trru@kalundborg.dk
24 87 71 39

Kredsens kommune ansvarlig 

Lene Kümpel
lek@sl.dk
72 48 65 52

 FH kommuneudvalg Kalundborg

Kamilla Gundersen
kamilla.gundersen@kalundborg.dk
25 77 49 95