Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kalundborg

Aftaler med Kalundborg Kommune.

Forhåndsaftale  lokal løndannelse for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv

Forhåndsaftale  lokal løndannelse for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, samt pædagogiske assistent

Forhåndsaftale    aflønning af SR / TR / FTR og hovedsamarbejdsudvalgsmedlemmer

MED-aftale for Kalundborg kommune

Arbejdspladser med Tillidsrepræsentant 

arbejdsplads Tillidsrepræsentant 

Bo og Aktivitet Kalundborg kommune 
Hestehavebakken 92
4400 Kalundborg
Tlf: 59 53 10 80 

 

 

 

Ida Lehrmann
ida.lehrmann@kalundborg.dk
59 53 10 80
28 55 12 67

For Bo og Aktivitet Høng :
Kamilla Gundersen 
kamilla.gundersen@kalundborg.dk

Kildebo
Bredkildevej 11-13
4400 Kalundborg
Tlf: 59 53 55 90 

Thomas
Malchau thomas.malchau@kalundborg.dk  

 

Misbrug og Socialpsykiatri  
Slagelsevej 35 B 
4400 Kalundborg 
Tlf: 59 53 56 56 

Lotte Stub Egeskov
lotte.egeskov@kalundborg.dk
20 34 37 66

Fagcenter Børn og Familie
Kalundborg kommune
Holbækvej 141
4400 Kalundborg
Tlf: 59 53 44 00

Forhåndsaftale lokal løndannelse til pædagogisk uddannelse personale, der er ansat inden for det forebyggende og dagbehandlende område (Familiebehandlere og kontaktpersoner for Unge, Overenskomst 69.21) Fagcenter Børn og Familie

Susanne Bøgh (for PFF) ssbo@kalundborg.dk

Annette Pia Jensen (for pædagogerne)
annette.jensen3@kalundborg.dk

 

Hovedudvalg 

Ida Lehrmann
ida.lehrmann@kalundborg.dk
59 53 10 80
28 55 12 67

Stedfortræder:
Anette Petersen
anette.petersen4@kalundborg.dk 
29 13 25 73

Fællestillidsrepræsentant       

 

Ida Lehrmann
ida.lehrmann@kalundborg.dk
59 53 10 80
28 55 12 67 

Kredsens kommune er ansvarlig 

Lene
Kümpel lek@sl.dk
72 48 65 52

 LO Kalundborg

Ida Lehrmann
ida.lehrmann@kalundborg.dk
59 53 10 80
28 55 12 67