Menu

Litauen

Kredsene Storstrøm og Midtsjælland samarbejder om det internationale arbejde.

Vi har besluttet at koncentrere os om meget konkrete projekter i et enkelt land i stedet for at ”skyde med spredehagl”. Vi oplever, at det giver meget mere mening. Det forbinder de 2 landes kulturer og det er muligt at arbejde langsigtet.

Det er formålet at understøtte den socialpolitiske / socialpædagogiske udvikling i landet, her under skabe muligheder for udvekslinger. Det er ligeledes formålet at opbygge fagforeningssamarbejdet på tværs af de 2 lande.

Beskrivelse af de forskellige projekter er under udarbejdelse og vil blive lagt her på siden senere på året.