Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Litauen

Kredsene Storstrøm og Midtsjælland samarbejder om det internationale arbejde.

Vi har besluttet at koncentrere os om meget konkrete projekter i et enkelt land i stedet for at ”skyde med spredehagl”. Vi oplever, at det giver meget mere mening. Det forbinder de 2 landes kulturer og det er muligt at arbejde langsigtet.

Det er formålet at understøtte den socialpolitiske / socialpædagogiske udvikling i landet, her under skabe muligheder for udvekslinger. Det er ligeledes formålet at opbygge fagforeningssamarbejdet på tværs af de 2 lande.

Beskrivelse af de forskellige projekter er under udarbejdelse og vil blive lagt her på siden senere på året.