Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ledersektionen

Hvordan er ledersektionen organiseret, hvad laver ledersektionen og hvordan kan du få indflydelse og bidrage med ideer og ønsker til aktivitet og udvikling?

Formål og aktiviteter

Ledersektionens formål er at samle ledere og mellemledere i et fagligt fællesskab.

Det sker primært gennem møder, konferencer og informationsvirksomhed. Det lade være sig lokale cafemøder med temaer og oplægsholdere og større regionale og/eller landsdækkende konferencer mv.

Ledersektionens ledelse har fokus på at styrke relationen til ledermedlemmer og skabe værdi for dig i dit medlemskab. 

Du er meget velkommen til at kontakte ledersektionens ledelse, hvis du har spørgsmål, forslag eller ønsker til aktiviteter og/eller hvad du i øvrigt har på hjertet.

Når kredsen og ledersektionen afholder aktiviteter for ledere og andre medlemsaktiviteter bliver du inviteret via mail, og du vil også kunne orientere dig om kommende aktiviteter i kredsens kalender på hjemmesiden. 

 

Medlemmer

Alle ledere og mellemledere i kredsen er automatisk medlemmer af sektionen ved medlemskab af Socialpædagogerne.

 

Samarbejdet om ledermedlemmer i ledersektionen, kredskontor og kredsbestyrelen

I socialpædagogerne Midtsjælland skal et medlemskab give mening og opleves værdifuldt og brugbart. Ledersektionens ledelse, kredskontoret og kredsbestyrelsen samarbejder med det afsæt, om at forbedre ledermedlemmernes vilkår, løn og ansættelsesforhold, lederens arbejdsmiljø og tilbyde aktiviteter, der er relevante for lederrollen og lederfagligheden.

Kredsbestyrelsen udpeger en repræsentant til at være bindeled mellem sektion, bestyrelse og kredskontor. Aktuelt er kredsformand Lene Kümpel udpeget.

 

Årsmøde

Sektionens ledelse afholder et årligt årsmøde. På årsmødet orienterer sektionens ledelse om afholdte aktiviteter og om hvad sektionsledelsen i øvrigt har arbejdet med i årets løb.

Det er årsmødet der vælger sektionsledelsen. Valgperioden er 1 år og sektionsledelsen består minimum af tre medlemmer. Der indkaldes (skriftligt) til årsmødet minimum 3 uger før afholdelse, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent/mødeleder
  2. Sektionsledelsens beretning og forslag til næste års arbejde/aktivitet
  3. Indkomne forslag (skal være kredsen i hænde 10 dage før årsmødet)
  4. Valg af lokal sektionsledelse/repræsentation
  5. Evt.

Referat fra årsmødet:
Referat fra den 8. februar 2022

Økonomi

Det lokale ledersektionsarbejde finansieres af kredsen. Midlerne er afsat indenfor kredsens budget og underlagt dennes revision. 


Ledersektionen består af:

Birgitte Wold
Forstander ITC Lyngtoften
Velfærdsforvaltningen, Køge kommune
birgitte.wold@koege.dk
Tlf. 21 19 11 15

Dorthe Grøndahl Westh
Teamleder Aktivitet og beskæftigelse
Det sociale område Center 1 Kalundborg kommune
dorthe.westh@kalundborg.dk
Tlf.

Wendy Mobeck
Afdelingsleder STU og Klubber
STU Roskilde kommune
wendym@roskilde.dk
Tlf.

Billede på vej

Pernille Christoffersen
Afdelingsleder
Social Indsats og Udvikling - Tilbud Handicap
perch@holb.dk
Tlf.

Billede på vej

Martin Starup
Afdelingsleder
Agerbækhuse
martin.starup@koege.dk
Tlf. 27 28 72 55

Billede på vej