Menu

Arbejdsmiljørepræsentant

Området for dig som er AMR i kreds Midtsjælland.

AMR møder i 2019

Alle møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet på kredskontoret i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - med mindre andet er angivet:

Datoer for Arbejdsmiljørepræsentant møder:

20. november: De nye ferieregler, samt "Vi er Socialpædagogerne"

Dato for TRIO møde (ledere, mellemledere, TR og AMR)

16. september handler om: At holde fokus på god pædagogik gennem hverdagsfortællinger v/Tornhuset, Odense - Et SPARK projekt

Nyvalgt AMR

Når en arbejdsplads vælger en ny arbejdsmiljørepræsentant, skal et registreringsskema udfyldes og sendes til vores kredskontor.

Hent registreringskema (pdf)

Styregruppen for arbejdsmiljørepræsentanter
Styregruppen arbejder med at finde aktuelle emner/dagsordener og spændende oplægsholdere.

Der holdes 4 møder om året for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter.

Styregruppen består af: