Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant

Området for dig som er AMR i kreds Midtsjælland.

AMR møder i 2022 

Alle møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet på kredskontoret i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - med mindre andet er angivet.

Datoer:

Onsdag d. 14. september: Mødet er et TRIO møde med tema

Tirsdag d. 20. september: AMR intro for arbejdsmiljørepræsentanter valgt i 2022.

Torsdag d. 27. oktober: MED aftale/system

 

TRIO - ledere/tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter:

Onsdag d. 14. september:
TRIO møde med tema


Nyvalgt AMR

Når en arbejdsplads vælger en ny arbejdsmiljørepræsentant, skal et registreringsskema udfyldes og sendes til vores kredskontor.

Hent registreringskema (udfyldes på din computer)