Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant

Området for dig som er AMR i kreds Midtsjælland.

AMR møder i 2022 

Alle møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet på kredskontoret i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - medmindre andet er angivet.

Datoer:

Ikke flere møder i 2022
 

TRIO - ledere/tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter:

Ikke flere møder i 2022

Nyvalgt AMR

Når en arbejdsplads vælger en ny arbejdsmiljørepræsentant, skal et registreringsskema udfyldes og sendes til vores kredskontor.

Hent registreringsskema  (udfyldes på din computer)