Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant

Området for dig som er AMR i kreds Midtsjælland.

AMR møder i 2020

Alle møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet på kredskontoret i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - med mindre andet er angivet:

Datoer for Arbejdsmiljørepræsentant og TRIO møder:

5. marts - Mødet aflyses og bliver i stedet afholdt 3. juni. Nærmere bliver meldt ud snarest muligt.
25. maj (TRIO-møde)
20. august (AMR/TR møde)
1. oktober
19. november (TRIO-møde)

Nyvalgt AMR

Når en arbejdsplads vælger en ny arbejdsmiljørepræsentant, skal et registreringsskema udfyldes og sendes til vores kredskontor.

Hent registreringskema (pdf)

Styregruppen for arbejdsmiljørepræsentanter
Styregruppen arbejder med at finde aktuelle emner/dagsordener og spændende oplægsholdere.

Der holdes 4 møder om året for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter.

Styregruppen består af: