Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant

Området for dig som er AMR i kreds Midtsjælland.

AMR møder i 2021.

Alle møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet på kredskontoret i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - med mindre andet er angivet.

Datoer:
Mandag d. 15. november: Mødet er et TRIO møde med tema.
Mandag d. 13. december.

TRIO - ledere/tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter:
Mandag d. 15. november.

Nyvalgt AMR

Når en arbejdsplads vælger en ny arbejdsmiljørepræsentant, skal et registreringsskema udfyldes og sendes til vores kredskontor.

Hent registreringskema (udfyldes på din computer)