Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant

Området for dig som er AMR

AMR møder i 2017

Alle møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet på kredskontoret i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - med mindre andet er angivet:

Datoerne er:

11. maj:                Ordinært møde
14. september:   Ordinært møde
6. december:       Ordinært møde

TRIO - ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER, TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE:

Maj:                       Afventer dato og mødested - Magtanvendelse og Voksenansvarsloven
November:           Afventer dato og mødested - Arbejdspladsbesøg: Arbejdsmiljø og faglighed

ARBEJDSMILJØ- OG TILLIDSREPRÆSENTANTER DER HAR PLADS I ET OVERLIGGENDE MED-UDVALG:

22. maj:               MED temadag i Roskilde
8. november:      MED temadag i Forbundshuset

Nyvalgt AMR

Når en arbejdsplads vælger en ny arbejdsmiljørepræsentant, skal et registreringsskema udfyldes og sendes til vores kredskontor.

Hent registreringskema (pdf)

Styregruppen for arbejdsmiljørepræsentanter
Styregruppen arbejder med at finde aktuelle emner/dagsordener og spændende oplægsholdere.

Der holdes 4 møder om året for kredsens arbejdsmiljørepræsentanter.

Styregruppen består af: