Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

PFF

Pædagogernes Forhandlings Fællesskab er en særlig konstruktion mellem kommunernes Landsforening samt Socialpædagogerne og BUPL. Læs mere arbejdet i kreds Midtsjælland.

Socialpædagogernes Landsforbund og BUPL har en fælles overenskomst sammen med Kommunernes Landsforening (KL) for pædagogisk uddannet personale ansat på det forebyggende og dagbehandlende område.

Socialpædagogerne og BUPL indgik i 2002 for første gang en fælles overenskomst på det forebyggende og dagbehandlende område. Det var et fælles ønske, at få en overenskomst der dækker en række pædagogiske stillinger indenfor området, og skabe mulighed for at opsamle nye typer af tilbud som hverken var omfattet af Socialpædagogernes eller BUPL´s overenskomster.

Med henblik på at koordinere og varetage de konkrete forhandlingsopgaver er der i alle kredse og fagforeninger et lokalt sekretariat for Pædagogernes Forhandlingsfællesskab.

Hos Socialpædagogerne Midtsjælland har vi 2 sekretariater, da kredsen grænser til 2 BUPL afdelinger.  Sekretariaterne varetager blandt andet forhandlingsopgaver vedrørende oprettelse og ændringer af tilbud, forhandling af honorering for arbejdstid, og aftaler om lokal løndannelse.