Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentant

Området for dig som er TR i kreds Midtsjælland.

TR møder i 2023 

Alle TR møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet i kredsen i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - medmindre andet er angivet.

Datoer:

Torsdag d. 22. juni: Temadag for Tillidsrepræsentanter og praktikvejledere – Sammen om den gode praktik: faget og arbejdsliv

Torsdag d. 26. oktober: Styrk fagligheden på din arbejdsplads – om tilknytning og fællesskab 

Dertil kommer et TR møde i jeres kommune/region TR-netværk. Dato for dette aftales mellem det enkelte netværk og kredskontoret (den politisk ansvarlige og faglige konsulent)

TRIO - ledere/tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter:

Torsdag d. 9. november: Stress og skam v. Pernille Steen Pedersen (Dato bekræftes endelig 1. juni)

TR møder det private område tiltrædelse kommunal/dansk erhverv:

Datoer endnu ikke fastlagt

Når en ny tillidsrepræsentant er blevet valgt, skal der udfyldes et registreringsskema, som skal sendes til vores kredskontor.

Hent registreringsskema (udfyldes på din computer)