Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentant

Området for dig som er TR i kreds Midtsjælland.

TR møder i 2023 

Alle TR møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet i kredsen i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - medmindre andet er angivet.

Datoer:

Der er ikke flere TR møder i 2023.

Dertil kommer et TR møde i jeres kommune/region TR-netværk. Dato for dette aftales mellem det enkelte netværk og kredskontoret (den politisk ansvarlige og faglige konsulent)

TRIO - ledere/tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter:

Der er ikke flere TRIO møder i 2023.

TR møder det private område tiltrædelse kommunal/dansk erhverv:

Der er ikke flere TR møder i 2023.

Når en ny tillidsrepræsentant er blevet valgt, skal der udfyldes et registreringsskema, som skal sendes til vores kredskontor.

Hent registreringsskema (udfyldes på din computer)