Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tillidsrepræsentant

Området for dig som er TR i kreds Midtsjælland.

TR møder i 2019

Alle TR møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet i kredsen i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - medmindre andet er angivet: 

Dato for sidste Tillidsrepræsentant møde:

20. november de nye ferieregler, samt "Vi er Socialpædagogerne"

Datoerne for Fællestillidsrepræsentant møder:

3. december


Når en ny tillidsrepræsentant er blevet valgt, skal der udfyldes et registreringsskema, som skal sendes til vores kredskontor.

Hent registreringsskema (PDF)

Velkommen som tillidsrepræsentant

Velkommen som tillidsrepræsentant i Socialpædagogerne Midtsjælland. Med denne lille introduktion til det lokale arbejde håber vi, at vi kan give dig den første introduktion og svaret på de første mange spørgsmål, du måtte have.

Du vil i denne pjece kunne læse om vores forventninger til dig og de opgaver, der ligger foran dig. Ligeledes skriver vi om, hvordan vi understøtter dig i dit daglige virke som arbejdspladsens tillidsrepræsentant og sammen med dig kan at skabe sammenhæng i det samlede tillidsrepræsentantarbejde.

Hent pjecen "En introduktion til tillidsrepræsentantens arbejde og hvordan kredsene understøtter dette".
Pjecen findes i to versioner:

 

LIVA

Indtastning og beregning af løntillæg

Med start 1. februar 2016 er vi begyndt at rulle LIVA ud. LIVA skal kunne det samme som de regneark, hvor I tidligere har tastet løndata ind for medlemmerne på jeres arbejdsplads: beregne hvor stor en andel af lønsummen, der er lokalt givet, for den enkelte og for hele arbejdspladsen. Forskellen er, at LIVA selv beregner lønnen ud fra den gældende procentregulering. LIVA kan således genberegne lønnen automatisk, når reguleringssatsen ændres - uden at man skal taste alle løndata ind på ny.

En del TR'er er allerede blevet introduceret til LIVA. Vi håber snarest at få resten med.

Vejledninger og bagrundsmateriale til LIVA:

Installationsvejledning

Kopiering mellem USB og PC

Vejledning i brug af LIVA

Ti ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes lønnen?

Løntrinssatser 2000-kroner

Læs vejledning om Udarbejdelse af lokalaftaler om arbejdstid (pdf) og lav/udfyld jeres egen lokalaftale i ”skabelonen her” (word) 

 

Tillidsrepræsentant