Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentant

Området for dig som er TR i kreds Midtsjælland.

TR møder i 2022 

Alle TR møder holdes som udgangspunkt i mødelokalet i kredsen i tidsrummet kl. 9.00-15.00 - medmindre andet er angivet.

Sidste møde:

Tirsdag d. 13. december: Kommunal økonomi

Dertil kommer op til at TR møder i jeres kommune/region/private TR-netværk. Datoer for disse aftaler mellem det enkelte netværk og kredskontoret. (den politisk ansvarlige og faglige konsulent)


TRIO - ledere/tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter:

Ikke flere møder i 2022.

 

Når en ny tillidsrepræsentant er blevet valgt, skal der udfyldes et registreringsskema, som skal sendes til vores kredskontor.

Hent registreringsskema (udfyldes på din computer)

 

LIVA

Indtastning og beregning af løntillæg

Med start 1. februar 2016 er vi begyndt at rulle LIVA ud. LIVA skal kunne det samme som de regneark, hvor jeg tidligere har smagt løndata ind for medlemmerne på jeres arbejdsplads: beregne hvor stor en andel af lønsummen, der er lokalt givet, for den enkelte og for hele arbejdspladsen. Forskellen er, at LIVA selv beregner lønnen ud fra den gældende procentregulering. LIVA kan således genere lønnen automatisk, når reguleringssatsen ændres - uden at man skal smage alle løndata ind på ny.

En del TR'er er allerede blevet introduceret til LIVA. Vi håber snarest at få resten med.

Vejledninger og bagrundsmateriale til LIVA:

Installationsvejledning

Kopiering mellem USB og PC

Vejledning i brug af LIVA

Ti ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes lønnen?

Løntrinssatser 2000-kroner

Læs vejledning om Udarbejdelse af lokalaftaler om arbejdstid  (pdf) og lav/udfyld jeres egen lokalaftale i ”skabelonen her” (word)