Menu

Fagligt udvalg - Fokus på faget

Udvalgets formål er at bidrage til kredsens målsætning om øget fokus på det Socialpædagogiske fag gennem medlemsarrangementer.