Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kommissorium

Kommissorium for Fagligt udvalg - Fokus på faget

Formål:
Udvalgets formål er at bidrage til kredsens målsætning om øget fokus på det Socialpædagogiske fag gennem medlemsarrangementer (primært temaaftener). Medlemsarrangementer der giver det enkelte medlem mulighed for tilegnelse af viden og som bidrager til at inspirere kredsens arbejdspladser til faglig udvikling. 

Udvalget bidrager således også til kredsens målsætning om at mange medlemmer får en tættere tilknytning til deres fagforening. 

Opgave:
Det er Det faglige udvalgs opgave at inspirere og bidrage til at kredsens temaaftener, med fokus på faget, planlægges og gennemføres således, at årets temaaftener favner det socialpædagogiske fagområde og kredsens medlemmer bredt. 

Det faglige udvalg udvælger temaer og oplægsholdere med fokus på kvalitet i det faglige indhold og med blik for ny viden og nye metoder. 

Der afholdes 8 temaaftener årligt. 

Funktionsmåde:
Udvalget mødes minimum to gange årligt. 

Møderne afholdes som minimum i 1. kvartal og 4. kvartal. 

Udvalgets møder indkaldes og ledes af den udvalgsansvarlige. 

Funktionsperiode og reference til kredsbestyrelsen:
Udvalgets funktionsperiode er på 1 år og det nedsættes efter hver generalforsamling på kredsbestyrelsens første møde. Udvalgets virksomhed evalueres overfor kredsbestyrelsen inden udgangen af hver funktionsperiode. 

Størrelse og sammensætning:
Udvalget består af 4-6 medlemmer og vælges som udgangspunkt blandt bestyrelsens medlemmer. Den ansvarlige for udvalgets virke udpeges blandt de valgte politikkere i kredsen.

Økonomi:
Der afregnes med frikøb og transportgodtgørelse med minimum en arbejdstid på 5 timer.