Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Kredsbestyrelsen holder generalforsamling hvert år i enten september eller oktober måned. Hvert 2. år  i ulige årstal vælges en ny kredsbestyrelse for 2 år af gangen.

Generalforsamling 22. oktober 2019,  kl. 16.30 - 20.30 på Kredskontoret, Jættevej 50, 1., Ringsted.

DER ER INDSKRIVNING FRA KL. 16.00.

Dagsordenen er:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent(er)
 3. Valg af referent(er)
 4. Valg af stemmetællere
 5. Torben Jensen Prisen
 6. Beretning
 7. Regnskab
 8. Indkomne forslag
 9. Fremtidigt arbejde
 10. Kredsbestyrelsens størrelse
 11. Kredsens budget
 12. Valg
  a. Formand og HB
  b. Øvrige 2 HB medlemmer
  c. 2 faglige sekretærer
  d. Kredskasserer
  e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  f. Kongresdelegerede og suppleanter
  g. Kritisk revisor og suppleant
 13. Afslutning.

Der serveres et let måltid undervejs, ønsker du at spise med, skal du huske at tilmelde dig SENEST DEN 16. OKTOBER 2019. Du kan tilmelde dig via dette link. Det er også på denne side (der hvor du tilmelder dig spisningen) at, du kan læse:

Beretning og Fremtidigt arbejde.
Regnskab 2018 og forslag til budget 2020.
De opstillede kandidaters præsentation. Denne præsentation opdateres løbende, hvis der kommer nye kandidater til.

 

Referatet fra generalforsamlingen den 12. september 2018, kan læses her 
Du kan læse beretningen og det fremtidige arbejde her

Læs referatet fra generalforsamlingen den 30. oktober 2017 her
Du kan læse hele beretningen her

 

Generalforsamling