Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Kredsbestyrelsen holder generalforsamling hvert år i enten september eller oktober måned. Hvert 2. år  i ulige årstal vælges en ny kredsbestyrelse for 2 år af gangen.

AFLYST  -  Generalforsamling den 29. september 2020  -  AFLYSTDagsorden (ville have set sådan ud):

Velkomst ved formand Lene Kümpel 
Oplæg ved Thomas Mygind

Middag

Valg af dirigent og referenter
Formalia
Gæstetaler: Forbundsformand Benny Andersen
Uddeling af Torben Jensen Prisen

Kort pause

Kredsbestyrelsens beretning og debat
Regnskab 2019
Indkomne forslag
Fremtidigt arbejde
Budget 2021
Afslutning ved dirigent

Tak for i aften ved Lene Kümpel

Herunder finder du:

Beretningen 
Forslag til fremtidigt arbejde 2020-2021
Regnskab 2019 og budgetforslag 2021 

 

Referat fra generalforsamlingen den 22. oktober 2019, kan læses her
Du kan læse beretningen og det fremtidige arbejde her
Du finder regnskab 2018 og forslag til budget 2020 her