Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kredsbestyrelsen og kongresdelegationen

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal. Kredsbestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

 

Lene Kümpel, formand
Kredskontoret

Uddannet socialpædagog i 1994. Efteruddannelser indenfor ledelse og organisationsudvikling. Har arbejdet på Voksen Handicapområdet og på døgntilbud for Børn og Unge. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 2003. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 2011.

Rasmus Damgaard, faglig sekretær
Kredskontoret
(Starter 1.1.2020)

 

Karsten Stegmann, faglig sekretær
Kredskontoret
(Starter 1.12.2019)

 

Ida Lehrmann
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune

 

Gitte Jensen
Familieplejer 

Lotte Anhøj Henriksen
Specialcenter Slagelse 
Billede kommer senere

Mette Vibe Jørgensen
SOSU ZBC Sjælland

Billede kommer senere

Kristina Kjærulf Fischer
Specialcenter Roskilde

Billede kommer senere

Kamilla Gundersen
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune

Billede kommer senere

Joan Skovgaard Rasmussen

Billede kommer senere

Pia Laursen
Botilbuddet Grønnehaven

Billede kommer senere

Vibeke Hansen
Handicapområdet Ringsted

Billede kommer senere

Britt Agerlund
Slagelse Familiecenter

1. suppleant

Bjarne Lundorf Petersen
Aktiv hele  livet område Midt

2. suppleant

Dorthe Westh
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune

 

Kredsens kongresdelegation vælges ligeledes på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal.

Kongresdelegationen vælges også for 2 år af gangen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i lige årstal. Størrelsen af delegationen fastsættes på baggrund af medlemstallet.

Kongresdelegationen består udover kredsbestyrelsen af:

Susanne Svendsen
Socialtilsyn Øst

Dorthe Westh
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune  

Jan Vium
Pensionist

Kenneth Plass
Pæd. Vejl. og Værestedsteam

Mette Elner
Socialtilsyn Øst

Pernille Beck Nielsen
VIRK 1
1. suppleant

Jette Poulsen 
VIRK 3
2. suppleant

Bjarne Lundorf Petersen
Aktiv hele livet område midt 
3. suppleant

Lene Dyveke Dalbjerg
Specialcenter Slagelse
4. suppleant