Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredsbestyrelsen og kongresdelegationen

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal. Kredsbestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

 

Lene Kümpel, formand
Kredskontoret

Uddannet socialpædagog i 1994. Efteruddannelser indenfor ledelse og organisationsudvikling. Har arbejdet på Voksen Handicapområdet og på døgntilbud for Børn og Unge. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 2003. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 2011.

Valgt som formand oktober 2019.

 

Karsten Stegmann, 1. næstformand
Kredskontoret

Rasmus Damgaard, 2. Næstformand
Kredskontoret

 

Gitte Jensen
Familieplejer 

Brit Agerlund
Børn og Unge Rådgivningen Solrød kommune

Dorthe Grøndahl Westh
Det sociale Voksenområde Center 1 - Kalundborg

Billede kommer senere

Kristina Kjærulf Fischer
STU Roskilde

Billede kommer senere

Vibeke Hansen
Regnbuen i Ringsted

Billede kommer senere

Joan Jessie Skovgaard 
Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam i Køge

Billede kommer senere

Mai Fromberg Helgesen
Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam i Køge

Billede kommer senere

Kent Iversen
Tåstrup Stræde - Holbæk

Billede kommer senere

Pernille Beck Nielsen
VIRK 1 Roskilde

Billede kommer senere

Maria Hartmann Rosenquist
Det sociale Voksenområde Center 1 -Kalundborg
 

1. suppleant

Lotte Anhøj Henriksen
Specialcenter Slagelse

 

Kredsens kongresdelegation vælges ligeledes på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal.

Kongresdelegationen vælges også for 2 år af gangen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i lige årstal. Størrelsen af delegationen fastsættes på baggrund af medlemstallet.

Kongresdelegationen består udover kredsbestyrelsen af:

Jette Lis Poulsen 
VIRK 3 - Roskilde

Lotte Anhøj Henriksen
Specialcenter - Slagelse

Noah Lindholm
Enhed for Handicap - Voksenområdet - Slagelse

Lene Pirmo
Udviklingscenter Greve - Familiehusene
Christina Andersen
Botilbud Sneppevej - Sorø

Louise Christiansen
Else Hus - Karslunde

 

Sila Henvig
Bofællesskabet Inge og Sofie Marie - Ringsted


 

 

Suppleant

Kristine Folkjær Leed
Center for Alkohol og Stofbehandling - Roskilde

 

Suppleant

Signe Nørskov Poss
Socialpsykiatri og Rusmidler - Odsherred