Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredsbestyrelsen og kongresdelegationen

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal. Kredsbestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

 

Lene Kümpel, formand
Kredskontoret

Uddannet socialpædagog i 1994. Efteruddannelser indenfor ledelse og organisationsudvikling. Har arbejdet på Voksen Handicapområdet og på døgntilbud for Børn og Unge. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 2003. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 2011.

Valgt som formand oktober 2019.

Rasmus Damgaard, Næstformand/faglig sekretær
Kredskontoret

 

Karsten Stegmann, Næstformand/faglig sekretær
Kredskontoret

 

Ida Lehrmann
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune

 

Gitte Jensen
Familieplejer 

Lotte Anhøj Henriksen
Specialcenter Slagelse 

Mette Vibe Jørgensen
SOSU ZBC Sjælland

Billede kommer senere

Kristina Kjærulf Fischer
Specialcenter Roskilde

Kamilla Gundersen
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune

Billede kommer senere

Joan Skovgaard Rasmussen

Billede kommer senere

Pia Laursen
Botilbuddet Grønnehaven

Billede kommer senere

Vibeke Hansen
Handicapområdet Ringsted

Britt Agerlund
Slagelse Familiecenter

1. suppleant

Bjarne Lundorf Petersen
Aktiv hele  livet område Midt

2. suppleant

Dorthe Westh
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune

 

Kredsens kongresdelegation vælges ligeledes på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal.

Kongresdelegationen vælges også for 2 år af gangen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i lige årstal. Størrelsen af delegationen fastsættes på baggrund af medlemstallet.

Kongresdelegationen består udover kredsbestyrelsen af:

Susanne Svendsen
Socialtilsyn Øst
Dorthe Westh
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune  
Jan Vium
Pensionist
Kenneth Plass
Pæd. Vejl. og Værestedsteam
Mette Elner
Socialtilsyn Øst
Pernille Beck Nielsen
VIRK 1
1. suppleant
Jette Poulsen 
VIRK 3
2. suppleant
Bjarne Lundorf Petersen
Aktiv hele livet område midt 
3. suppleant
Lene Dyveke Dalbjerg
Specialcenter Slagelse
4. suppleant