Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredsbestyrelsen og kongresdelegationen

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal. Kredsbestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

 

Lene Kümpel, formand
Kredskontoret

Uddannet socialpædagog i 1994. Efteruddannelser indenfor ledelse og organisationsudvikling. Har arbejdet på Voksen Handicapområdet og på døgntilbud for Børn og Unge. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 2003. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 2011.

Valgt som formand oktober 2019.

Rasmus Damgaard, Næstformand/faglig sekretær
Kredskontoret

 

Karsten Stegmann, Næstformand/faglig sekretær
Kredskontoret

 

Gitte Jensen
Familieplejer 

Lotte Anhøj Henriksen
Specialcenter Slagelse 

Kamilla Gundersen
Det sociale Voksenområde Center 1 - Kalundborg

Brit Agerlund
Slagelse Familiecenter

Billede kommer senere

Kristina Kjærulf Fischer
Specialcenter Roskilde

Billede kommer senere

Vibeke Hansen
Handicapområdet Ringsted

Billede kommer senere

Joan Jessie Skovgaard 
Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam

Billede kommer senere

Mai Fromberg Helgesen
Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam

Dorthe Grøndahl Westh
Det sociale Voksenområde Center 1 - Kalundborg

Billede kommer senere

Pernille Beck Nielsen
VIRK 1

1. suppleant

Gry Bundgaard Carlsen
Specialcenter Slagelse

2. suppleant

Kent Iversen
Aktiv hele livet - Det specialiserede voksenområde

3. suppleant

Lene Pirmo
Udviklingscenter Greve

 

Kredsens kongresdelegation vælges ligeledes på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal.

Kongresdelegationen vælges også for 2 år af gangen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i lige årstal. Størrelsen af delegationen fastsættes på baggrund af medlemstallet.

Kongresdelegationen består udover kredsbestyrelsen af:

Susanne Svendsen
Socialtilsyn Øst
Mette Vibe Jørgensen
SOSU ZBC Sjælland
Mette Storm Elner
Socialtilsyn Øst
Jette Lis Poulsen 
VIRK 3
Kent Iversen
Aktiv hele livet - Det specialiserede voksenområde

Kristine Folkjær Leed
Center for Alkohol og Stofbehandling 

Ida Lehrmann
Det sociale Voksenområde Center 2 - Kalundborg
1. suppleant