Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredsbestyrelsen og kongresdelegationen

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal. Kredsbestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

 

Lene Kümpel, formand
Kredskontoret

Uddannet socialpædagog i 1994. Efteruddannelser indenfor ledelse og organisationsudvikling. Har arbejdet på Voksen Handicapområdet og på døgntilbud for Børn og Unge. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 2003. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 2011.

Valgt som formand oktober 2019.

Rasmus Damgaard, Næstformand/faglig sekretær
Kredskontoret

 

Karsten Stegmann, Næstformand/faglig sekretær
Kredskontoret

 

Gitte Jensen
Familieplejer 

Lotte Anhøj Henriksen
Specialcenter Slagelse 

Kamilla Gundersen
Det sociale Voksenområde Center 1 - Kalundborg

Brit Agerlund
Børn og Unge Rådgivningen Solrød kommune

Billede kommer senere

Kristina Kjærulf Fischer
Specialcenter Roskilde

Billede kommer senere

Vibeke Hansen
Handicapområdet Ringsted

Billede kommer senere

Joan Jessie Skovgaard 
Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam

Billede kommer senere

Mai Fromberg Helgesen
Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam

Dorthe Grøndahl Westh
Det sociale Voksenområde Center 1 - Kalundborg

Billede kommer senere

Pernille Beck Nielsen
VIRK 1

1. suppleant

Gry Bundgaard Carlsen
Specialcenter Slagelse

2. suppleant

Kent Iversen
Aktiv hele livet - Det specialiserede voksenområde

3. suppleant

Lene Pirmo
Udviklingscenter Greve

 

Kredsens kongresdelegation vælges ligeledes på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal.

Kongresdelegationen vælges også for 2 år af gangen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i lige årstal. Størrelsen af delegationen fastsættes på baggrund af medlemstallet.

Kongresdelegationen består udover kredsbestyrelsen af:

Susanne Svendsen
Socialtilsyn Øst
Mette Vibe Jørgensen
SOSU ZBC Sjælland
Mette Storm Elner
Socialtilsyn Øst
Jette Lis Poulsen 
VIRK 3
Kent Iversen
Aktiv hele livet - Det specialiserede voksenområde

Kristine Folkjær Leed
Center for Alkohol og Stofbehandling 

Ida Lehrmann
Det sociale Voksenområde Center 2 - Kalundborg
1. suppleant