Menu

Kredsbestyrelsen og kongresdelegationen

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal. Kredsbestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

 

Jan Vium
Kredskontoret

Uddannet omsorgsassistent i 1977. Har arbejdet som støttepædagog i børnepsykiatri og på behandlingshjem. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 1989. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 1990 og kredsformand siden 1992.

 

Kim Christian Jensen
Kredskontoret

 

Lene Kümpel
Kredskontoret

Uddannet socialpædagog i 1994. Efteruddannelser indenfor ledelse og organisationsudvikling. Har arbejdet på Voksen Handicapområdet og på døgntilbud for Børn og Unge. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 2003. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 2011.

 

René Bohl
Krogens Bo- og Fritidsgård

 

Ida Lehrmann
Bo og Aktivitet Kalundborg kommune

 

Rasmus Damgaard
Undløse Skole- og Behandlingshjem

 

Gitte Jensen
Familieplejer 

Lotte Anhøj Henriksen
Specialcenter Slagelse 
Billede på vej

Sanne Mogensen
Handicapområdet Ringsted

Billede på vej

Mette Vibe Jørgensen
Autismecenter Vestsjælland

Billede på vej

Kristina Kjærulf Fischer
Specialcenter Roskilde

 

Karsten Stegmann
Pædagogisk Vejlednings- og Værestedsteam

Susanne Svendsen
Socialtilsyn Øst

 

Kredsens kongresdelegation vælges ligeledes på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal.

Kongresdelegationen vælges også for 2 år af gangen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i lige årstal. Størrelsen af delegationen fastsættes på baggrund af medlemstallet.

Kongresdelegationen består udover kredsbestyrelsen af:

Katja Topp
ITC Dagcenter

Jan Søborg Herforth
Center for Misbrugsrådgivning i Kalundborg 

Dorthe Westh
Specialcenter Slagelse

Birgitte Wold
ITC-Lyngtoften

Bjarne Lundorf Petersen
Aktiv hele livet område midt 
1. suppleant

Hermand Pedersen
Pensionist
2. suppleant