Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kredsbestyrelsen og kongresdelegationen

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal. Kredsbestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

 


Jan Vium

Kredskontoret

Uddannet omsorgsassistent i 1977. Har arbejdet som støttepædagog, i børnepsykiatri og på behandlingshjem. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 1989. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 1990 og kredsformand siden 1992.

 

Kim Christian Jensen
Kredskontoret
 

Lene Kümpel
Kredskontoret

Uddannet socialpædagog i 1994. Efteruddannelser indenfor ledelse og organisationsudvikling. Har arbejdet på Voksen Handicapområdet og på døgntilbud for Børn og Unge. Har været tillidsrepræsentant i 8 år og bestyrelsesmedlem siden 2003. Valgt til faglig sekretær og hovedbestyrelse i 2011.


Dorte Dige Ohrt


 

 

René Bohl
Krogens Bo- og Fritidsgård
 Gitte Jensen
Familieplejer

 

Ida Lehrmann
Specialcenter Kalundborg
 Billede på vej Lotte Anhøj Henriksen
Specialcenter Øst
 Billede på vej Rasmus Damgaard
Børnespecialcenter 1
 Billede på vej Susanne Svendsen
Socialtilsyn Øst
 Billede på vej Mette Elner
Socialtilsyn Øst
 Billede på vej Kenny Wejlgaard Jensen
Søholm

 Billede på vej

Katja Lundberg Topp
ITC Dagcenter

  

Kredsens kongresdelegation vælges ligeledes på den årlige generalforsamling i efteråret i ulige årstal.

Kongresdelegationen vælges også for 2 år af gangen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i lige årstal. Størrelsen af delegationen fastsættes på baggrund af medlemstallet.

Kongresdelegationen består udover kredsbestyrelsen af:

 Billede på vej Bjarne Lundorf Petersen
Aktiv hele livet område midt 
 Billede på vej Hermand Pedersen
Pensionist
 Billede på vej Kristina Kjærulf Fischer
Specialcenter Roskilde
 Billede på vej Sanne Mogensen
Handicapområdet Ringsted
 Billede på vej Mette Vibe Jørgensen
Autismecenter Vestsjælland

 Billede på vej

Maria Mildam
Specialcenter Slagelse

Billede på vej

Tommy Petersen
Pensionist
1. suppleant

Billede på vej

Jørgen Holte Jørgensen
Pensionist
2. suppleant