Menu

Kredskontoret

Kredskontoret er beliggende i Ringsted, Nørregade 8, 4100 Ringsted.

Herfra ydes medlemmerne de forskellige former for hjælp. Har du problemer er det altid den første løsning at spørge tillidsrepræsentanten. Her kan de fleste spørgsmål og mindre problemer løses. Tillidsrepræsentanten sender i givet fald en sag videre til kredskontoret. Du er også altid velkommen til at henvende dig direkte, når du støder ind i problemer, der kræver egentlig sagsbehandling fra kredsen.

  

Jan Vium

Kredsformand

 

Kim Christian Jensen

Næstformand

 

Lene Kümpel

Næstformand

 

Conny Eriksen

Faglig konsulent

 

Jannie Ingemann Andersen

Faglig konsulent

 

Anette Krüger

Faglig konsulent

 

Anja Dahlmoes Eriksen

Faglig sagsbehandler

 

Lene Rasmussen

Sekretær

 

Janne Kramming Rubin

Jobkonsulent i kreds Midtsjælland og Storstrøm