Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Dato og emne for temaaftener i 2022

Her finder du programmet for 1. halvår 2022

15. juni 2022:
Bjarne Hesselbæk kommer og fortæller om ”De udviklingshæmmedes historie”. De åndssvage blev de kaldt, den store gruppe af danskere, som for få årtier siden levede deres liv afsondret på store anstalter, der rummede op til tusind mennesker. Kom og hør deres historie, fortalt af Bjarne Hesselbæk, som er journalist, historiker og forfatter til bogen ”Befrielsen”.

17. juni 2022, kl. 16.00-19.00 - Grill & Musik arrangement:
Kom til tre hyggelige timer i din fagforening, hvor der serveres grill buffet, øl, vand - akkompagneret af et jazz-ensemble på seks musikere.

Husk - har du et forslag til et tema, så er du meget velkommen til at sende det til Karsten Stegmann på kas@sl.dk

Temaaftenerne er gratis og kun for medlemmer! Forplejningen består af en sandwich eller en salat uden kød.

Tilmelding kan først ske via vores hjemmeside - under arrangementer - når vi udsender en indbydelse (Nyhedsmail) ca. 1 måned før temaaftenen.