Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Notat om temaaftener og medlemsarrangementer med fokus på faget

Kredsens målsætning er et øget fokus på det Socialpædagogiske fag gennem medlemsarrangementer (primært temaaftener).

Medlemsarrangementer der giver det enkelte medlem mulighed for tilegnelse af viden og som bidrager til at inspirere kredsens arbejdspladser til faglig udvikling.

Det er kredsens målsætning at:

  • mange medlemmer får en tættere tilknytning til deres fagforening
  • medlemmerne oplever, at arrangementerne er en værdifuld del af deres medlemskab og får en styrket oplevelse af at være en del af et fagligt fællesskab.

Indhold/opgave:

Det er inspiration og forslag fra medlemmerne, der er retningsgivende for valget af temaer og oplægsholdere.

Medlemmerne bliver jævnlig spurgt om temaer/opfordret til at komme med ideer via facebook, nyhedsbreve og i det personlige møde mv.

Det er kredskontoret, der planlægger og afholder arrangementerne.

Der afholdes 6 temaaftener og 2 studieture årligt.

Forankring:

Temaaftenerne/medlemsarrangementerne planlægning og afholdelse er forankret i ”Vi er socialpædagogerne” og i Socialpædagogernes vision om ”Socialpædagogerne i fremtiden” samt i generalforsamlingen og kredsbestyrelsens beslutninger.

Godkendt af kredsbestyrelsen i januar 2020.