Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Private arbejdspladser med overenskomst

Du kan her se en liste over de arbejdspladser, som vi har overenskomst med.

Arbejdsplads 

Tillidsrepræsentant 

Altiden Netværk, Løvegade
Løvegade 10 B
4200 Slagelse
Tlf. 41 45 34 27
kontakt@altiden.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Daniel Reichenbach
daniel.reichenbach@altiden.dk

Birkholm
Havdrupvej 11 B,
4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 16 86 50

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Lokalaftale om arbejdstid  mellem Birkholm og Socialpædagogerne

Karin Lisbeth Christiansen

 

Bofællesskaberne Inge
og Sofie Marie I Ringsted          
Ærtekildevej 10 
4100 Ringsted
Tlf: 5767 0750
ingesofie@mariehjem.dk

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt Kl´s Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Michelle Varenholt
miv@mariehjem.dk

Bofællesskabet Cecilie Marie
Cecilie Marie Vej 1,
4330 Hvalsø
Tlf: 4640 00 05
fonden@mariehjem.dk

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Lokal arbejdstidsaftale mellem Bofællesskabet Cecilie Marie og Socialpædagogerne

Eija Anneli Hiltunen
eah@mariehjem.dk

Botilbuddet Åse Marie
Ejbovej 26
4632 Bjæverskov
Tlf: 2452 0041
aase@mariehjem.dk

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt Kl´s Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

 

Botilbuddet Sct. Mikkelsgade
Sct. Mikkelsgade 10
4200 Slagelse
Tlf. 58 50 15 16
botilbuddet@botilbuddet.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Overenskomst mellem Botilbuddet Sct. Mikkelsgade og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. løn mellem Botilbuddet Sct. Mikkelsgade og Socialpædagogerne

Lokalaftale om arbejdstid  mellem Botilbuddet Sct. Mikkelsgade og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. omsorgsdage og seniordage mellem Botilbuddet Sct. Mikkelsgade og Socialpædagogerne

 

Cafa
Hovedvejen 3
4000 Roskilde
Tlf. 4637 3232
cafa@cafa.dk

Overenskomst for kontorpersonale, socialrådgivere, pædagoger og socialformidlere 2018-2021

Kim Kammer
kk@cafa.dk

Concura
Tveje Merløse 10
4300 Holbæk
Tlf. 5943 4700
kontakt@concura.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

 

Dueslaget
Byager 31
4330 Hvalsø
Tlf. 46461620
dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk 

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

 

Egholt
Næstvedvej 78
4180 Sorø
Tlf. 57 60 83 00

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om arbejdstid indgået mellem Egholt og SL

Lokalaftale vedr. aflønning indgået mellem Egholt og SL

Lokalaftale om nedsættelse af hviletid indgået mellem Egholt og SL

Lokalaftale vedr. honorering af TR og AMR

Lokalaftale vedr. omsorgsdage og seniordage indgået mellem Egholt og SL

Fælles fortolkningsbidrag mellem Egholt og SL til forståelse af overenskomstens bestemmelser omkring arbejdstid

Camilla Marie Runchel
caru@egholt.dk

Ekkenberg Netværk ApS - herunder også
(Fonden Ekkenberg i Olufsgade)
Svendsgade 8, st.th.
4200 Slagelse
Tlf. 28 92 42 00
admin@ekkenberg-slagelse.dk  

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk ansat personale ansat ved  Ekkenberg Netværk ApS

Cathrine Kokborg Pedersen
ekkenbergiolufsgade@stofanet.dk

EKKOfonden
Egholmvej 8
9800 Hjørring
Tlf. 96 78 00 56
info@ekkofonden.dk

Du finder alle EKKOfondens forskellige arbejdspladser på deres hjemmeside. EKKOfonden

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

 

Fjordstjernen
Isefjords Alle 25-27
4300Holbæk
Tlf. 59 43 17 00

Aftale om tiltrædelse af overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv  mellem Fjordstjernen og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. arbejdstid, rådighedstjeneste, hviletid og fridøgn mellem Fjordstjernen og Socialpædagogerne

 

Fonden Hedebo
Københavnsvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 54 57
hedebo@post.cybercity.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde hos Fonden Hedebo

 

HabitusHuset Køge / Greve
Jernstøbervænget 7-9
4600 Køge
Tlf. 81 80 32 25

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om nedsættelse af hviletid og tilrettelæggelse af tjenesten for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Lokalaftale om frivilligt merarbejde for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Lokalaftale om arbejdstid for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Aftale om lønsystem for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Protokollat 1

Protokollat 2

Jimmi Bruun Christensen
ojummi@gmail.com

Høng Erhvervsskole
Kulbyvej 9
4270 Høng
Tlf. 5885 2032
administration@hoeng-erhvervsskole.dk

Aftale om tiltrædelse af overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund mm ved DSI Høng Erhvervsskole

Forhåndsaftale om lønaftale for personale ansat ved DSI Høng Erhvervsskole

Annette Andersen
aa@hoeng-erhvervsskole.dk

Julemærkehjemmet Skælskør
Møllebakken 5
4230 Skælskør
Tlf: 5819 4967

Eva Merete Carlsen
evamcarlsen@gmail.com 

Julemærkehjemmet Liljeborg
Baldersvej 3
4000 Roskilde
Tlf: 46 30 42 00
liljeborg@julemaerket.dk

Christina Viberg Frandsen
christina.frandsen@julemaerket.dk

Kildehaven i Holbæk
Hovedgaden 95
4520 Svinninge
Tlf: 5921 1700
info@kildehaven.com

Kildehaven i Holbæk hører ind under Danske Diakonhjems tiltrædelsesaftale Lokalaftale vedr. arbejdstid, rådighedstjeneste, hviletid og fridøgn for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv mellem Socialpædagogerne og Kildehaven 

Lokalaftale vedrørende arbejdstid for basis medarbejdere omfattet af arbejdstidsaftale for ansatte SL 64.01 og FOA 79.01 ved Kildehaven, Boliger & Sundhedscenter

Aftale om tiltrædelse af overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. mellem Danske Diakonhjem og Socialpædagogerne

Aftale om tiltrædelse af overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, samt pædagogiske assistenter  mellem Danske Diakonhjem og Socialpædagogerne

Forhåndsaftale vedr. fastholdelsestillæg mellem Socialpædagogerne og Kildehaven

Mie Louise Pedersen
(afd. Gården)
mlp@kildehaven.com

Rikke Gaunfeldt
(afd. Panorama)
riga@kildehaven.com

Koloni
Holbæk Landevej 42
4350 ugerløse
Tlf. 59179545
koloni1-2@mail.tele.dk

 

Netværket Smedegade S/I
Smedegade 43
4200 Slagelse
Tlf. 41 87 65 94
botilbuddet@ns47.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved Netværket Smedegade S/I

 

Pareta Social Roskilde
Præstemarksvej 1
4060 Kirke Såby
Tlf. 60 14 11 11

Aftale mellem Pareta Social og SL om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde som støtte / kontakt og mentor

 

Psykiatri Plus
Tjørneparken 3
4572 Nørre Asmindrup
Tlf. 30 78 35 71
tjornehoj@psykiatriplus.dk 

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om ulempeydelse  mellem Socialpædagogerne og Psykiatri Plus A / S Center

 

Ringsted krisecenter
Sorøvej 22
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 89 94
info@ringsted-krisecenter.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

 

Sekretariatet Lænkeambulatorierne i Danmark
Peter Bangs Vej 1, opgang G, 4.
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 45 54 55
sekr @ laenke-ambulatorierne 

 

Solglimt
Solglimtvej 13
4540 Fårevejle
Tlf: 59 65 32 33
solglimt@solglimt.net

Claus Ikkala 
c.ikkala@hotmail.com
22 47 58 45
    


Du anbefales kun at søge stillinger på opholdssteder med overenskomst. 

Find svar på ofte stillede spørgsmål om løn- og ansættelse, hvis du er ansat ved et privat opholdssted eller et privat botilbud.

Er du fortsat i tvivl, kan du som medlem altid søge informationsrådgivning hos os.